W jakim celu badamy podróże?

W jakim celu badamy podróże?

W jakim celu badamy podróże?

Dla Katowic ruch jest bardzo ważny. To on napędza metropolię, umożliwia dojazdy do pracy, do szkoły, wymianę towarów i usług. W trosce o komfort mieszkańców – pieszych, rowerzystów, kierowców, pasażerów – miasto Katowice przystępuje do Kompleksowych Badań Ruchu.

Wyniki takich badań wykorzystywane są do efektywniejszego zarządzania całym systemem transportu w mieście, co niewątpliwie korzystnie wpłynie na jakość i komfort korzystania z transportu zbiorowego oraz poprawę warunków ruchu pojazdów.

Rozpoznane potrzeby transportowe będą wykorzystywane w planowaniu rozbudowy sieci ulic i sieci transportu zbiorowego. Jest to odpowiednik badań marketingowych – poszukuje się informacji od „klientów” komunikacji, o ich zwyczajach, przy czym „klientami” są w tym przypadku użytkownicy dróg – osoby zmotoryzowane, piesi i rowerzyści oraz pasażerowie miejskiej komunikacji zbiorowej.

Wyniki prowadzonych badań stanowić będą zasadniczą część opracowania pn. Wieloletni plan zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /web/htdocs6/badaniaruchupl/home/www/katowice/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399