zako_ankietaDOKĄD NAJCZĘŚCIEJ JEŹDZIMY? JAKIE WYBIERAMY ŚRODKI TRANSPORTU I DLACZEGO? CZY CZAS DOJAZDU DO PRACY I SZKOŁY MOŻE BYĆ KRÓTSZY?

BADANIA ANKIETOWE POZWOLĄ ODPOWIEDZIEĆ NA PYTANIE: “JAK MIESZKAŃCY PORUSZAJĄ SIĘ PO ZAKOPANEM?”

W jakich porach dnia odbywają najwięcej podróży? Między jakimi punktami miasta się przemieszczają? Jakie środki transportu wykorzystują i jak długo trwają ich podróże?

Te informacje posłużą do zbudowania modelu symulującego rozkład ruchu w Zakopanem. Na podstawie tego modelu możliwe będzie opracowanie wieloletniej polityki transportowej miasta uwzględniającej zwyczaje i potrzeby transportowe mieszkańców miasta.

Ankieterzy będą pytać również o preferencje mieszkańców oraz o to jak oceniają obecnie funkcjonującą komunikację zbiorową.

Dlaczego warto wziąć udział w badaniu?

Im chętniej i im pełniej będą udzielać Państwo informacji ankieterom, tym bardziej kompletny obraz ruchu i rozkładu podróży w mieście otrzymają inżynierowie. Udział w badaniu wszystkich wylosowanych mieszkańców gwarantuje, że analizy statystyczne pozwolą bardzo dokładnie scharakteryzować potrzeby transportowe mieszkańców poszczególnych dzielnic i osiedli.

Prosimy pamiętać, że badanie jest całkowicie anonimowe. Wszystkie udzielone odpowiedzi będą prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Jak będzie wyglądało badanie?

Ankiety realizowane będą metodą wywiadów bezpośrednich. W listopadzie i grudniu 2015 roku Państwa gospodarstwo domowe może odwiedzić ankieter instytutu badawczego Rubika Consulting z Gdańska.

O co zapyta ankieter?

Ankieter zapyta każdego mieszkańca o podróże, które wykonał w dniu poprzedzającym dzień badania:

  • między jakimi punktami miasta miała miejsce podróż
  • jaki był cel podróży (dom, zakupy, praca, szkoła, itp.)
  • w jakich godzinach podróż się odbywała
  • jakie środki transportu wykorzystano podczas podróży

Ponadto ankieter zada pytania o Państwa zwyczaje transportowe poza sezonem turystycznym, w sezonie letnim i zimowym

Czy badanie jest anonimowe?

Tak, badanie jest całkowicie anonimowe. Zebrane dane posłużą jedynie do stworzenia zbiorczych opracowań statystycznych oraz modelu ruchu.

Jak rozpoznać ankietera?

Ankieter instytutu Rubika Consulting będzie posługiwał się specjalnym identyfikatorem – po tym rozpoznają Państwo, że do Państwa drzwi puka pracownik firmy badawczej, a nie przypadkowa osoba.

Ankieterzy będą również posiadali dokument potwierdzający ich tożsamość oraz fakt prowadzenia badania na zlecenie Urzędu. Znajdą się na nich informacje, które umożliwią telefoniczną weryfikację ankietera.