Badania transportowe

BadaniaRuchu.pl

Transport to zagadnienie, które dotyczy każdego z nas. Jaki mamy jednak wpływ na jego funkcjonowanie?
Dzięki prowadzonym badaniom, mieszkańcy Polski coraz częściej uczestniczą w procesie planowania transportu. Badania często służą dokładnemu poznaniu ich potrzeb i preferencji. Analizowane są decyzje związane z wyborem środków transportu, tras i godzin przejazdu.
Popularyzowane w ostatnich latach w Polsce marketingowe podejście do kształtowania oferty transportu publicznego, opiera się o wyniki badań społecznych.
W efekcie pracy badaczy i inżynierów transportu, tworzone są m.in. skuteczniejsze narzędzia prognostyczne, w dużych miastach tworzone są Inteligentne Systemy Zarządzania Ruchem. Analizy ekonomiczne oparte o badania potrzeb, są podstawą do ubiegania się o dofinansowanie unijne wielu inwestycji infrastrukturalnych, np. na zakup nowych autobusów, budowy dróg.

W tym miejscu będą pojawiać się najważniejsze informacje na temat aktualnie prowadzonych badań, ich wyników i końcowych efektów.

Strona jest prowadzona przez zespół ekspertów instytutu badawczego Rubika Consulting, specjalizującego się w badaniach społecznych i badaniach transportu.

Aktualności

KBR Kielce 2015