Kompleksowe Badania Ruchu – Katowice 2015

KBR Katowice 2015Kompleksowe Badania Ruchu w Katowicach zostały zrealizowane w ramach opracowania „Wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowic” na zlecenie Urzędu Miasta Katowice.

Instytut badawczy Rubika Consulting odpowiadał za realizację projektu badawczego w zakresie badań ankietowych mieszkańców (CAPI/Mobi), pasażerów komunikacji zbiorowej i właścicieli firm transportowych jak również za przeprowadzenie dokładnych pomiarów liczby pasażerów w komunikacji zbiorowej na terenie Katowic. Równocześnie prowadzone były również pomiary natężenia ruchu drogowego, w 100 punktach miasta, wykonane techniką Video.

W oparciu o zebrane informacje powstanie model symulacyjny obrazujący ruch w mieście, czyli wszystkie podróże, które są realizowane różnymi środkami transportu. Analizy symulacyjne pozwolą podejmować efektywne i racjonalne decyzje inwestycyjne związane z rozwojem czy zmianami sieci drogowej oraz połączeń komunikacji zbiorowej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie projektu: www.badaniaruchu.pl/katowice