Kompleksowe Badania Ruchu w Zakopanem

Od października 2015 do marca 2016 roku będą realizowane pierwsze w historii Zakopanego "Kompleksowe Badania Ruchu".

Projekt realizowany jest przez instytut badawczy Rubika Consulting na zlecenie Burmistrza Miasta Zakopane Leszka Doruli.


Zachęcamy wszystkich Mieszkańców Zakopanego oraz wszystkich przebywających na wypoczynku Gości do wzięcia udziału w badaniu transportowym. Będzie ono prowadzone:

  • wśród mieszkańców Zakopanego w gospodarstwach domowych,

  • wśród turystów w hotelach, pensjonatach i na dworcach.


Badania ankietowe i pomiary ruchu będą realizowane w różnych miejscach - więcej informacji na temat poszczególnych modułów badawczych można przeczytać wybierając odpowiedni odnośnik.

Aby wziąć udział w badaniu wystarczy udzielić ankieterowi kilku informacji dotyczących przemieszczania się lub wypełnić ankietę dystrybuowaną w miejscach noclegowych.

Celem realizowanego projektu jest:

  • poznanie potrzeb, oczekiwań i zwyczajów związanych z podróżowaniem w obrębie gminy Zakopane i okolic,

  • uporządkowanie obecnie funkcjonującej komunikacji zbiorowej,

  • wystąpienie o dotacje unijne na modernizację systemu transportowego miasta,

  • stworzenie nowych linii transportu publicznego.


Wyniki badania będą miały znaczący wpływ na przyszłe inwestycje transportowe oraz na sprawne funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w mieście. Nasze działania nastawione są na podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz rozwiązanie problemów komunikacyjnych turystów.

Istotą badań jest zebranie informacji o podróżach i oczekiwaniach wszystkich mieszkańców i turystów. Dlatego też bardzo istotną kwestią jest, aby wzięli Państwo udział w badaniu. Bez względu na to ile Państwo podróżują, każda opinia w sprawie komunikacji będzie dla nas cenna.

Moduły badawcze

Badania mieszkańców
Badania ankietowe mieszkańcówBadanie turystów i gości
Badanie turystów i gościPomiary ruchu wjazdowego
Pomiary ruchu wjazdowegoPomiary liczby pasażerów
Pomiary liczby pasażerów