Zako4W jakim stopniu wykorzystywana jest sieć regionalnego transportu zbiorowego? Ile osób codziennie przyjeżdża i wyjeżdża z Zakopanego? Ilu turystów przyjeżdża do Zakopanego autobusami i pociągami?

Dzięki pomiarom liczby pasażerów komunikacji zbiorowej regionalnej i dalekobieżnej – możliwe będzie dokładne określenie liczby osób przyjeżdżających do Zakopanego.

Prowadzenie badań w różnych okresach roku (jesienią 2015 i w szczycie sezony zimowego 2016) umożliwi porównanie obciążenia sieci w tych skrajnych warunkach i dostosowanie oferty przewozowej do potrzeb pasażerów.

Dzięki połączeniu pomiarów ruchu z badaniami ankietowymi pasażerów – zostanie oszacowana
liczba turystów odwiedzających Zakopane.

Realizowany projekt badawczy obejmuje wszystkie środki transportu – co umożliwia dokładne analizy ruchu turystycznego i prognozowanie tego zjawiska w przyszłych latach.

 

Jak będzie przebiegało badanie?

Punkty pomiarowe zostaną umieszczone na dworcach i najważniejszych przystankach w mieście. Zadaniem ankieterów będzie zliczanie osób wsiadających i wysiadających z pojazdów.

Losowa część pasażerów będzie proszona o udział w krótkim badaniu na temat pobytu w Zakopanem.

 

Czy spowoduje to zmiany w ruchu?

Nie, badania i pomiary nie wpłyną na płynne funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Dla rzetelności pomiaru istotne jest, aby badanie odbywało się w jak najbardziej naturalnych warunkach.