Informacje o badaniu

Kompleksowe Badania Ruchu w Katowicach prowadzone są w ramach opracowania „Wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowic” na zlecenie Urzędu Miasta Katowice.

W ramach badań planuje się przeprowadzić wywiady z mieszkańcami w 5000 gospodarstwach domowych, z pasażerami komunikacji publicznej oraz zmierzyć natężenie ruchu oraz zapełnienie pojazdów w 100 punktach miasta.

W oparciu o zebrane informacje powstanie model symulacyjny obrazujący ruch w mieście, czyli wszystkie podróże, które są realizowane różnymi środkami transportu. Analizy symulacyjne pozwolą podejmować efektywne i racjonalne decyzje inwestycyjne związane z rozwojem czy zmianami sieci drogowej oraz połączeń komunikacji zbiorowej.

Na Kompleksowe Badania Ruchu składa się pięć modułów pomiarowych. O każdym z nich mogą przeczytać Państwo poniżej.

Badania ankietowe mieszkańców

Ankiety z mieszkańcami

Dokąd najczęściej jeździmy? Jakie wybieramy środki transportu i dlaczego? Czy czas dojazdu do pracy i szkoły może być krótszy?

Read more
traffic17

Transport indywidualny

Jaki ruch na drogach Katowic generują samochody osobowe?

Read more
Transport zbiorowy

Transport zbiorowy

Jak wykorzystywana jest lokalna i regionalna sieć transportu zbiorowego?

Read more
Ankiety z pasażerami

Ankiety z pasażerami

Jak ze środków transportu zbiorowego korzystają osoby wjeżdżające i wyjeżdżające z Katowic?

Read more
Ruch ciężarowy

Ruch ciężarowy

Jaki ruch na drogach Katowic generują samochody ciężarowe?

Read more

Badania ruchu realizowane są na zlecenie Urzędu Miasta Katowice.