Liczy się każda wypowiedź

Liczy się każda wypowiedź

Liczy się każda wypowiedź

Przyszłość rozwoju sieci transportowej Katowic jest w Państwa rękach!

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że od tego czy mieszkańcy Katowic wezmą udział w badaniach ankietowych, zależy jakość uzyskanych danych – a więc to, czy będą one odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb przewozowych mieszkańców.

Państwa wypowiedzi pozwolą nam wyjść poza potoczne opinie i intuicje projektantów. O potrzebach komunikacyjnych mieszkańców będziemy wiedzieć z pierwszej ręki – od Państwa. To niezwykle istotne. Będziemy wiedzieli, co, gdzie i kiedy może oraz powinno powstać.

Badania ankietowe są anonimowe, a ich wyniki posłużą jedynie do opracowania zbiorczych zestawień statystycznych i modelu ruchu.