Informacje o badaniach

Liczy się każda wypowiedź

Liczy się każda wypowiedź

Przyszłość rozwoju sieci transportowej Katowic jest w Państwa rękach! Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że od tego czy mieszkańcy Katowic wezmą udział w badaniach ankietowych, zależy jakość uzyskanych danych – a więc to, czy będą one odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb przewozowych mieszkańców. Państwa wypowiedzi pozwolą nam wyjść poza potoczne opinie i intuicje…

W jakim celu badamy podróże?

W jakim celu badamy podróże?

Dla Katowic ruch jest bardzo ważny. To on napędza metropolię, umożliwia dojazdy do pracy, do szkoły, wymianę towarów i usług. W trosce o komfort mieszkańców – pieszych, rowerzystów, kierowców, pasażerów – miasto Katowice przystępuje do Kompleksowych Badań Ruchu. Wyniki takich badań wykorzystywane są do efektywniejszego zarządzania całym systemem transportu w…