Badanie satysfakcji kierowców z Autostrady A1

AmberOne Autostrada A1AmberOne Autostrada A1 rozpoczęła cykliczny monitoring satysfakcji kierowców. Projekt realizowany jest przez instytut badawczy Rubika Consulting. Dla najlepszego efektu i uzyskania reprezentatywnych wyników, badania prowadzone są z wykorzystaniem kilku różnych metod badawczych.

Badani kierowcy mają możliwość wyrażenia swojej opinii na temat bezpieczeństwa ruchu, oznakowania, jakości nawierzchni i wielu innych elementów. Szczegółowej ocenie poddawane są również wszystkie dodatkowe usługi, dostępne w Miejscach Obsługi Podróżnych, na ponad 150 km odcinku autostrady.